Predškolák

Pre deti predškolského veku sú vhodné hračky, ktoré napomáhajú tvorivosti a predstavivosti, stavebnice, detské náradie, výtvarné hračky, modely a podobne.  Dôležitú funkciu majú hračky, ktoré si deti samé vyrábajú. Majte sa pamäti, že najlepšie hračky sú tie, ktoré podporujú detskú fantáziu a tvorivosť. Didaktické a náučné hračky bystria pozornosť, vtip, pohotovosť a rečovú pripravenosť.
145 produktov