O spoločnosti

Kontaktné údaje:

Infolinka (pracovné dni: 9:00 - 17:00)
+421 (0) 948 330 103

Web: http://www.eduhracky.sk
email: kontakt@eduhracky.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu eduhracky.sk je:
Edumarket s.r.o.
IČO: 47816511
DIČ: 2024105347
Vložka číslo:  37469/N  Okresný súd Nitra

Poštová adresa:
eduhracky.sk
Edumarket s.r.o.
Nitrianska 196/46
94901 Nitra

Bankové spojenie:
2800613058 /8330 (Fio)
IBAN: SK56 8330 0000 0028 0061 3058
SWIFT(BIC) kód: FIOZSKBA


Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk