100% garancia vrátenia peňazí do 14 kalendárych dní

Garantujeme vám vrátenie všetkých vynaložených prostriedkov na nákup tovaru, pokiaľ sa ho rozhodnete vrátiť do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia.

Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru pri vrátení v zákonnej 14 dňovej lehote?

V zmysle zákona zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku má Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 dní od kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu Eduhracky.sk. 

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup..

Vhodným zabalením tovaru predídete možnému poškodeniu behom prepravy. Tovar prosím neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberieme. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14  dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátit' spotrebitel'ovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, na zákazníkom uvedený bankový účet. Pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je k nám oznámenie o odstúpenie od zmluvy odoslané. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Odoslaním sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Upozornenie: Vrátenie zakúpeného tovaru do 14 dní je možné len pre zákazníkov - súkromné osoby. Ustanovenie zákona sa nevzťahuje na firmy.